Nyheter

Resultat valg av kontrollutvalg

Da er skriftlig valg i forbindelse med å få på plass klubbens første kontrollutvalg gjennomført.Kontrollutvalget skal bestå av 2 personer i tillegg skal det være 1 varamedlem. Selve gjennomføring av

Les mer »
Viktig medlemsinformasjon

Valg av kontrollutvalg

Viser til tidligere kommunikasjon gjeldende etablering av et Kontrollutvalg som vi må ha på plass for å kunne fremlegge et godkjent årsregnskap for 2020 til årsmøtet for VBTK i august.

Les mer »
Nyheter

Nå kan voksne trene inne

Bærum kommune har nå opphevet lokal forskrift vedrørende smittevernsregler, og det er nasjonale regler som gjelder fra og med onsdag 16. juni. Dette betyr at også voksne nå får drive

Les mer »
Nyheter

Ekstraordinært årsmøte

Til medlemmer i VBTK – juni 2021 Styret i VBTK innkaller herved til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre valg av kontrollutvalg. Dette gjennomføres som ekstraordinært ettersom et kontrollutvalg må være

Les mer »
Nyheter

Informasjon vedrørende årsmøtet

Informasjon fra styret: Vi vil orientere om at vi har fått dispensasjon fra Viken Idrettskrets til å holde ordinært årsmøte noe senere enn opprinnelig oppsatt dato, som var 15. juni.

Les mer »