Informasjon til deg som går på kurs​

Vi har etter beste evne satt deg i en gruppe som vi mener passer deg med hensyn til alder, nivå, kjønn, interesse osv. Vi håper du vil trives og at du kan utvikle dine tennisferdigheter videre. Nedenfor vil du kunne se noe info og noen kjøreregler for tenniskursene i VBTK. Vi vil gjerne at du også besøker vår hjemmeside med jevne mellomrom. Der vil vi fortløpende legge ut info om tilbud, aktiviteter, invitasjoner osv.


Tenniskurs

Vi setter pris på om du kan møte i god tid før treningen starter. Vi sparer mye tid hvis du kan varme opp før treningen. De som kommer for sent til treningen forsinker treningen for de som allerede er på plass. Vi ønsker også at du er aktivt med på å samle baller under og etter treningen.

NB! Vi setter ikke krav til spillemessig utvikling på våre kurs, men vi krever god innsats og oppførsel. Alle som deltar på våre kurs må forholde seg til våre enkle krav og fungere i en gruppe.

Kommunikasjon

Hvis du føler at du ikke kan gi din vanlige innsats på treningen skal du melde dette til treneren din før treningen starter. Hvis det er noe du/foreldre lurer på eller er uenig i kan du ta det opp med trener etter timen eller sende det på mail til post@vbtk.no
Vi bruker mail, Facebook og vår webside www.vbtk.no for å informere våre medlemmer og kursdeltagere. Bruk dette aktivt du også. Alle medlemmer i VBTK kan få tilgang til vår lukkede facebookgruppe Medlemmer av Vestre Bærum Tennisklubb. Ta kontakt på mail for å få invitasjon til gruppen.

Sykdom, skade eller fravær fra treningen

Hvis du blir syk eller skadet i løpet av semesteret og ikke kan være med på din trening, vil du ikke få refundert kursavgiften. Dette fordi vi har prøvt å holde lave priser der vi da trenger fulle kurs å det er vanskelig å finne en vikar som vil passe inn på et kurs som er i gang. Ventelisten er stort sett nybegynnere.

Bortfall av treningstimer

I de tilfeller klubben av ulike grunner må avlyse trening vil dette blir kompensert ved refusjon treningsavgift eller at treningen tas igjen på andre tider. Vi vil informere om dette i god tid. I tilfeller der treningen avlyses pga værforhold eller av forhold som går under Force Majeure vil vi ta forbehold om refusjon av treningsavgift.

Betaling av kursavgift

Vi fakturer kurs- og treningsavgift i all hovedsak via mail. Ubetalte faktura etter forfallsdato vil få en påminnelse fra oss. Øvrige purringer vil tillegges purregebyr. Vi ber om at forfallsdato for betaling kursavgift overholdes.

X