Korttidskurs barn, ungdom, voksne – høsten 2024

Vi ønsker å invitere barn, ungdom og voksne til korttidskurs på utvalgte lørdager i perioden fram mot sommeren. Deltakelse på korttidskurs vil gi deg et godt grunnlag for ev. videre. kurs.

  • Erfarne trenere
  • Utlånsrackerter tilgjengelig på kurset
  • Morsom og aktiv trening
  • Ingen krav om medlemskap i VBTK for deltakelse
  • Maks 12 deltakere per kurs

Kursene vil gå innendørs i vår tennishall, Paal Bergs vei 125, Rykkinn.  Husk å skifte til rene innesko for spill i tennishallen!

Datoer og tider for Korttidskurs i semesteret August – desember 2024 vil bli lagt ut i slutten av august.

Praktisk informasjon
  • Kl. 10.00–11.30 Voksne nybegynnere / litt viderekomne, pris 800 kroner per deltaker
  • Kl. 11.30–12.30 Barn 5–12 år, pris 300 per deltaker
  • Kl. 12.30–14.00 Ungdom 13–19 år nybegynnere / litt viderekomne, pris 600 per deltaker

NB! For deltakere under 18 år må mobilnummer og e-postadresse til foreldre føres opp i påmeldingsskjemaet.