Styret i VBTK

VBTK har et aktivt og engasjert styre med respektive ansvarsområder. Under følger presentasjon av styrets sammensetning:

Kenneth Thon Olsen

Styreleder

Kom inn i styret i 2014 som styremedlem. Har vært styreleder siden 2015.

Begynte å spille tennis da han var 12 år i Tønsberg Tennisklubb. Har 3 døtre som spiller tennis aktivt. Kenneth har trener1 utdanning fra Norges Tennisforbund.

«Jeg er opptatt av at VBTK skal være en klubb for alle som ønsker å spille tennis. Samt at vi skal sørge for at det gis mulighet for hver og en til å utøve denne sporten i et trivelig og sosialt miljø med de tilbud som vår klubb og vårt anlegg har potensiale for å tilby». 

Kontaktinformasjon styreleder:

Epost: leder@vbtk.no

Mobil: 412 67 450

Camilla Thorstvedt

Nestleder

Kom inn i styret 2017 som nestleder. Har vært aktiv i sosialgruppen før det og spilt for både damelaget og veteranlaget for klubben.

Har også vært med å organisere Mosjonistserien og turer til Mallorca sammen med Bjørn-Even Olafsen.

Startet å spille tennis som liten med min far og bror, min mor var med i det sosiale for klubben da det het Rykkinn Tennisklubb.

Kontaktinformasjon nestleder:

Epost: camilla.thorstvedt@hotmail.com

Mobil: 906 59 041

Espen Ræstad

Styremedlem

Espen kom inn i styret i 2018, og har hatt et ekstra fokus på økonomioppfølging i klubben.

Han har lang fartstid i klubben og startet å spille tennis som 12-åring og var med da klubben startet med organisert trening på slutten av 80-tallet/starten av 90-tallet, den gang under trener Nandor Veres. Etter en pause fra tennisen på 15 år, tok han opp tennisen for ca 10 år siden, og er i dag en aktiv mosjonistspiller.

Kontaktinformasjon:

Epost: erastad@online.no 

Mobil: 971 18 271

Jon Fløtre

Styremedlem

Jon kom inn i styret i 2019 og er ansvarlig for ulike prosjekter i VBTK.

Han har to sønner som er i junior turneringsgruppa til VBTK, og har etter hvert selv blitt en aktiv mosjonistspiller i klubben.

Kontaktinformasjon:

Epost: jonflotre@hotmail.com

Mobil: 909 88 094

Åsa Torvund

Varamedlem

Georgh Strohmeier

Varamedlem

Valgkomiteen

Øivind Røegh

Leder VBTKs Valgkomite

Kontaktinformasjon:

Epost:oeroeegh@online.no

Mobil: 901 76 971

Dag Davidsen

Valgkomite VBTK

Kontaktinformasjon:

Epost: dagd@online.no

Mobil: 

X