Aktivitetstilbud til voksne

Aktivitetstilbud til barn og ungdom

 • Kortids- & intensivkurs – Link til menyvalget Kurs
 • Tennisleir i vinterferie, sommerferie og høstferie – Se mer informasjon under og link til menyvalget Kurs
 • Interne samlinger og turneringer m/sosial profil – Legges ut i vår Aktivitetskalender
 • Familievennlige og populære ROGY turneringer hver mnd – Se mer informasjon under
  menyvalget Turneringer
 • Sommer- og Juleavslutning siste uke av hvert semester – Legges ut i vår
  Aktivitetskalender
 • Deltagelse i offisielle turneringer – Se mer informasjon under Turneringer
 • Tennisleir i skoleferier
X