Aktivitetstilbud til voksne

Aktivitetstilbud til barn og ungdom

  • Kortids- & intensivkurs
  • Tennisleir i vinterferie, sommerferie og høstferie
  • Interne samlinger og turneringer m/sosial profil – Legges ut i vår Aktivitetskalender
  • Sommer- og Juleavslutning siste uke av hvert semester – Legges ut i vår
    Aktivitetskalender
  • Deltagelse i offisielle turneringer – Se mer informasjon under Turneringer