Varsling

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det samme gjelder i VBTK. Det er viktig at det at alle er bevisst på disse tingene og Idrettsforbundet har laget en god informasjonspakke med regler, videoer og brosjyrer. Klikk på lenken nedenfor for å komme til idrettsforbundets sider.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinje…

VBTK har også etablert varslingsrutiner i idrettslaget ved trakassering og mobbing. De finner du nedenfor.

1. Ta kontakt med leder i styret, Kenneth Thon Olsen på nummer 412 67 450 eller på mail kenneth.thon.olsen@outlook.com som er ansvarlig for at saken straks tas hånd om. Alle varslinger tas alvorlig.

2. Styret oppnevner to saksansvarlige i styret; en kvinne og en mann som jobber videre med saken.

3. De saksansvarlige har separate møter med de involverte, lager et forslag til hva som bør gjøres og legger dette fram for hovedstyret.

4. Styret gjør vedtak om hvilken konsekvens saken skal få.

5. I saker som kan være et lovbrudd (vold, overgrep), skal politiet kontaktes. Er det usikkerhet, så kan politiet også kontaktes for rådføring. Politiet: tlf 02800 / www.politi.no . Det er de saksansvarlige som gjør dette hvis ikke varsleren eller den berørte ønsker å gjøre dette selv.

6. Styret skal ikke informere andre enn de som trenger å vite, og skal forsøke å stoppe ryktespredning og sladder om dette oppstår.

Hvis du ikke tør/vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte:

Håvard B. Øvregård, Rådgiver i NIF på Mob.: +4791773157 eller epost: havard.ovregard@idrettsforbundet.no

Hanne-Kristin Bjerknes Kvarme, Rådgiver i Viken idrettskrets på Mob.: +4797735618 eller epost: Hanne-Kristin.Kvarme@idrettsforbundet.no