Politiattest

 

Krav om politiattest

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Vestre Bærum tennisklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grensen er 15 år.

Dette gjøres i samråd med:

Torgrim Fossbråten
E-post torgrim@vbtk.no
Mobil 906 882 61

Torgrim har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

  • Bekreftelse om formål fylles ut og signeres av politiattest ansvarlig i klubben (Trogrim Fossbråten) og sendes til den person som skal hente in politiattesten.
  • Gå inn på denne linken og følg instruksjonerne: https://attest.politi.no/
  • Velg log inn
  • Velg type innlogging som du har tillgang til
  • Fyll eventuellt ut den information som mangler (e-post og telefon nummer)
  • Kategori: Frivillige organisasjoner
  • Formål: Frivillige organisasjoner
  • Legg ved bekreftelse på formål: Her laster dere opp det dokumentet som har blitt fylt ut og signert av politiattest ansvarlig og sendt til dere.

Velg send inn så er alt klart =)

Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden det gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. Den søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til politiattest ansvarlig (Markus Berg). Vestre Bærum Tennisklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Vestre Bærum Tennisklubb