Årsmøte

VBTK er medlem av Norges Idrettforbund (NIF) gjennom Viken idrettskrets, hører hjemme i Bærum kommune og er medlem av Bærum idrettsråd. Klubben avholder normalt årsmøte på våren hvert år.

Her publiseres årsmøtedokumentene.