Kurs

Tenniskurs for barn

For barn i alderen 6-10 år
og 8 til 12 år.

Tenniskurs for ungdom

For ungdom i alderen 11-13 år og 12 til 19 år.

Tenniskurs for voksne

Tenniskurs for voksne
i alle aldre.

Informasjon til deg som går på kurs

Vi har satt sammen en oversikt over det folk flest lurer på om kurs, uavhengig av kurstype.

X