Styret

VBTKs styre består av en styreleder, en nestleder og fire styremedlemmer. Det velges to varamedlemmer. Styremedlemene har ulike ansvarsområden som fordeles og som kan forandres beroende på kunskapen styremedlemene besitter. Vi er optatt av att styret er representert av så mange medlemskategorier som muligt og samtidigt har bred kunskap inom jus, idrett, lederskap, design, anlegg, økonomi, IT etc.

– Bygg og anleggsgruppe
– Sportsgruppe
– Økonomigruppe
– Sosialgruppe

Ønsker du å sende en henvendelse til styret, kan du sende epost til styret@vbtk.no. Da havner henvendelsen hos alle medlemmer av styret.

Her publiseres også dokumenter fra styrets arbeid.

Referater fra styremøter

Styret

Kenneth Thon Olsen

Styreleder
Kontaktinformasjon
Epost: kenneth.thon.olsen@outlook.com

Tlf: 412 67 450

Marike Holthe Møll

Nestleder

Kontaktinformasjon
Epost: marike@mmregnskap.no
Mobil: 915 37 484

Pål Berg

Styremedlem

Kontaktinformasjon:
Epost: paal.o.berg@gmail.com
Mobil: 913 46 533

Espen Ræstad

Styremedlem

Kontaktinformasjon:
Epost: espen.raestad@gmail.com
Mobil: 971 18 271

Bjørg Kari Paulsen

Styremedlem

Kontaktinformasjon
Epost: bjorg.kari.paulsen@gmail.com
Mobil: 40 22 89 00

Anders Hammargren

Varamedlem

Kontaktinformasjon
Epost: anders.hammargren@gmail.com
Mobil: 970 16 950

Beslan Borsjikov

Styremedlem

Kontaktinformasjon
Epost: borchikov.beslan@gmail.com
Mobil: 99 86 62 49

Elisabeth Hessen

Varamedlem

Kontaktinformasjon
Epost: 
Mobil: 

Øvrige nøkkelpersoner:

Torgrim Fossbråten

Daglig leder og hovedtrener

Kontaktinformasjon:
Epost: Torgrim@vbtk.no

Mobil: 906 88 261 

 

Julie N. Ø. Jacobsen

Klubbsekretær

Kontaktinformasjon:
Epost: Julie@vbtk.no

Mobil: 479 41 794

 

Jørn Spakrud

Kontrollutvalgets leder

Kontaktinformasjon:
Epost: jspakrud@gmail.com

Mobil: 977 94 946

Lars Ole Bolneset

Valgkomiteen

Kontaktinformasjon
Epost: lars.ole@bolneset.no

Mobil: 90 10 03 90

Hanne Ellingsen

Kontrollutvalget

Kontaktinformasjon
Epost: hannebnellingsen@gmail.com

Mobil: 97 19 75 78

Nils Philip Hessen

Valgkomiteen

Kontaktinformasjon:
Epost: nhes@equinor.com

Mobil: 48 11 41 11

Ingvild Engelhart-Willoch

Vara kontrollutvalget

Kontaktinformasjon
Epost: 

Mobil: 

Jannicke Hellum

Vara valgkomiteen

Kontaktinformasjon
Epost: janickehellum@gmail.com

Mobil: 92 09 86 80

Kontrollutvalgets arbeid (KU)

Oppgaver for KU er å påse at

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Klubbens styre og administrasjon vil legge til rette for at KU skal ha mulighet til å utføre sine oppgaver på best mulig måte.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/kurs-/kontrollutvalg/

Valgkomiteens arbeid

I god tid før årsmøtet, har vi et møte med styret om hvem som er på valg.
To måneder før årsmøtet, sender vi ut informasjon om å stille til valg til klubbens medlemmer.
Følger opp de som melder seg og avklarer hvilke verv de ønsker.
Lager en oversikt/presentasjon og leder valgarbeidet på årsmøtet.