Styret

VBTKs styre består av en styreleder, en nestleder og fire styremedlemmer. Det velges to varamedlemmer. Styremedlemene har ulike ansvarsområden som fordeles og som kan forandres beroende på kunskapen styremedlemene besitter. Vi er optatt av att styret er representert av så mange medlemskategorier som muligt og samtidigt har bred kunskap inom jus, idrett, lederskap, design, anlegg, økonomi, IT etc.

– Bygg og anleggsgruppe
– Sportsgruppe
– Økonomigruppe
– Sosialgruppe

Ønsker du å sende en henvendelse til styret, kan du sende epost til styret@vbtk.no. Da havner henvendelsen hos alle medlemmer av styret.

Her publiseres også dokumenter fra styrets arbeid.

Referater fra styremøte

Styret

Kenneth Thon Olsen

Styreleder
Kontaktinformasjon
Epost: kenneth.thon.olsen@outlook.com

Tlf: 412 67 450

Marike Holthe Møll

Nestleder

Kontaktinformasjon
Epost: marike@mmregnskap.no
Mobil: 915 37 484

Pål Berg

Styremedlem

Kontaktinformasjon:
Epost: paal.o.berg@gmail.com
Mobil: 913 46 533

Thomas Kristiansen

Styremedlem

Kontaktinformasjon
Epost: thomas@radioactive.no
Mobil: 917 09 200

Bjørg Kari Paulsen

Styremedlem

Kontaktinformasjon
Epost: bjorg.kari.paulsen@gmail.com
Mobil: 40 22 89 00

Beslan Borsjikov

Styremedlem

Kontaktinformasjon
Epost: borchikov.beslan@gmail.com
Mobil: 99 86 62 49

Espen Ræstad

Varamedlem

Kontaktinformasjon:
Epost: espen.raestad@gmail.com
Mobil: 971 18 271

Øvrige nøkkelpersoner:

Torgrim Fossbråten

Daglig leder

Kontaktinformasjon:
Epost: Torgrim@vbtk.no

Mobil: 90688261

 

Torgrim Fossbråten

Hovedtrener

Kontaktinformasjon:
Epost: Torgrim@vbtk.no

Mobil: 90688261

 

Jørn Spakrud

Kontrollutvalgets leder

Kontaktinformasjon:
Epost: jspakrud@gmail.com

Mobil: 977 94 946

Lars Ole Bolneset

Valgkomiteen

Kontaktinformasjon
Epost: lars.ole@bolneset.no

Mobil: 90 10 03 90

Rikard Tørnquist

Kontrollutvalget

Kontaktinformasjon
Epost: rikard.t@hotmail.com

Mobil: 926 11 594

Nils Philip Hessen

Valgkomiteen

Kontaktinformasjon:
Epost: nhes@equinor.com

Mobil: 48 11 41 11

Hanne Ellingsen

Vara kontrollutvalget

Kontaktinformasjon
Epost: hannebnellingsen@gmail.com

Mobil: 97 19 75 78

Jannicke Hellum

Vara valgkomiteen

Kontaktinformasjon
Epost: janickehellum@gmail.com

Mobil: 92 09 86 80

Kontrollutvalgets arbeid (KU)

Oppgaver for KU er å påse at

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Klubbens styre og administrasjon vil legge til rette for at KU skal ha mulighet til å utføre sine oppgaver på best mulig måte.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/kurs-/kontrollutvalg/

Valgkomiteens arbeid

I god tid før årsmøtet, har vi et møte med styret om hvem som er på valg.
To måneder før årsmøtet, sender vi ut informasjon om å stille til valg til klubbens medlemmer.
Følger opp de som melder seg og avklarer hvilke verv de ønsker.
Lager en oversikt/presentasjon og leder valgarbeidet på årsmøtet.