Årsmøte dokumenter

Årsmøte dokumenter

Her kan dere laste ned årsmøte dokumentene.

Legger også ved Strategi og handlingsplan for 2022.

Alle dokumenter for årsmøte for 2021

Strategi og handlingsplan 2022 – VBTK