Bli medlem av VBTKs lukkede Facebook grupper

Kjære medlemmer,

I VBTK har vi to lukkede Facebook sider. En allmennside for våre medlemmer (medlemmer av VBTK), og en side for foresatte med barn på tennisskolen (Tennisskolen VBTK). Det er veldig kjekt at dere melder dere inn i disse respektive gruppene slik at praktisk informasjon formidles så raskt som mulig.

Vi vil selvfølgelig også sende ut viktig og praktisk informasjon ut på mail, men også kjekt at dere følger med på FB. Under følger linker til de ulike FB sidene som vi håper dere ber om å bli medlem av så raskt som mulig:

Medlemmer av Vestre Bærum Tennisklubb:

https://www.facebook.com/groups/458396258261689/?ref=bookmarks

Tennisskolen VBTK:

https://www.facebook.com/groups/1117340215124330/

Har dere barn/ungdom i hus som er gamle nok til å delta på disse sidene, ikke nøl med å invitere de inn 🙂

Hilsen
Trenerteamet i VBTK

X