Bli medlem av VBTKs lukkede Facebook grupper

Bli medlem av VBTKs lukkede Facebook grupper

Kjære medlemmer,

I VBTK har vi en lukked Facebook side. En allmennside for våre medlemmer (medlemmer av VBTK). Det er veldig kjekt at dere melder dere inn i denne gruppen slik at praktisk informasjon formidles så raskt som mulig.

Vi vil selvfølgelig også sende ut viktig og praktisk informasjon ut på mail, men også kjekt at dere følger med på FB. Under følger link til FB gruppen som vi håper dere ber om å bli medlem av så raskt som mulig:

Medlemmer av Vestre Bærum Tennisklubb:

https://www.facebook.com/groups/458396258261689/?ref=bookmarks

Har dere barn/ungdom i hus som er gamle nok til å delta på disse sidene, ikke nøl med å invitere de inn 🙂

Hilsen
Trenerteamet i VBTK