Nyheter

Wilson demo på klubben

Andreas fra Wilson kommer og holder stand på klubben med demo og mulighet for testing og bestilling av Wilson-racketer torsdag 16. september kl. 16.00 – ca. 19.30.

Les mer »
Viktig medlemsinformasjon

Nye priser på baneleie

Vi har siden mai hatt sommerpriser på baneleie innendørs.  Fra og med mandag 16. august vil baneleien være på samme nivå som tidligere uten noen prisøkning. Prisene er som følger:

Les mer »
Viktig medlemsinformasjon

Invitasjon til årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes 11. august klokken 19.00. Dersom ikke annen beskjed kommer nærmere dato for årsmøtet vil det bli avholdt ved fysisk fremmøte på klubbhuset vårt. Årsmøtedokumentene er vedlagt.

Les mer »
Nyheter

Resultat valg av kontrollutvalg

Da er skriftlig valg i forbindelse med å få på plass klubbens første kontrollutvalg gjennomført.Kontrollutvalget skal bestå av 2 personer i tillegg skal det være 1 varamedlem. Selve gjennomføring av

Les mer »
Viktig medlemsinformasjon

Valg av kontrollutvalg

Viser til tidligere kommunikasjon gjeldende etablering av et Kontrollutvalg som vi må ha på plass for å kunne fremlegge et godkjent årsregnskap for 2020 til årsmøtet for VBTK i august.

Les mer »
Nyheter

Nå kan voksne trene inne

Bærum kommune har nå opphevet lokal forskrift vedrørende smittevernsregler, og det er nasjonale regler som gjelder fra og med onsdag 16. juni. Dette betyr at også voksne nå får drive

Les mer »
Nyheter

Ekstraordinært årsmøte

Til medlemmer i VBTK – juni 2021 Styret i VBTK innkaller herved til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre valg av kontrollutvalg. Dette gjennomføres som ekstraordinært ettersom et kontrollutvalg må være

Les mer »