Damefesten en stor succe!!

Takk alle damer for en utrolig hyggelig kveld med sosial lagdouble konkurranse, utrolig god mat og morsomme leker. Spesielt takk til sosialkomiteen for å ha sørget for organisering og gjennomføring.