Endringer i administrasjon i VBTK!

Endringer i administrasjon i VBTK!

Styret i VBTK og daglig leder de 2 siste årene, Markus Berg, har blitt enige om å skille lag. Dette innebærer at Markus vil søke nye utfordringer annet steds, samtidig som VBTK må få på plass en ny løsning som erstatning for Markus.

Vi vil takke Markus for det han har bidratt med i de 2 årene han har vært daglig leder hos oss. Vi vil særlig fremheve hans bidrag til sunn økonomisk drift, miljøskapende tiltak og for øvrig effektivisering av klubbens drift. 

Lykke til videre Markus!

Styret Fra Markus:
Hei medlemmer i VBTK.

Jag har bestämt mig för att söka nya utfordringer och kommer slutte i VBTK. Det har varit en morsom og hektisk tid med mye aktivitet der vi sammen har fått till mye på kort tid der jag har lärt kjenne dere medlemmer under disse 2 årene.

Vill også passe på å takke alle ansatte og styret som har stått på, framförallt Torgrim som har varit uvärderlig for mig, både som ny på VBTK men också det gode samarbeidet vi har haft hela tiden. Jag har stor tro på att klubben er på riktig spår och går en lys fremtid til mötes.

Masse lykke till!

Hilsen
Markus