En hyllest og hatten av for Trond Christiansen

En hyllest og hatten av for Trond Christiansen

Det er få trenere i hele tennis Norge som viser den dedikasjon og engasjement Trond gjør for ivrige juniorer som spør han om råd eller om han rett og slett bare vil spille. De minste elevene på Tennisskolen er helt bergtatt av hans slice og skru taktikker!

Trond er en høvding i norsk og internasjonal tennis. Godt i pensjonsalderen går han aldri glipp av en anledning til å vise at han fortsatt har en ting eller to å lære bort.

Det er få trenere generelt som tar seg tid og bry til et slikt engasjement Trond gjør for sine håpefulle etterfølgere. En realt bauta i VBTK! Trond var med på å stifte klubben i 1976, og har i over 40 år vært en kjemperessurs for klubben. Han står parat hver dag hele året med alt som er å gjøre i vår tennisklubb!

Bare siden januar har Trond spilt over 30 timer gratis med de ivrigste juniorene i klubben. Det er trenern sin det!!!

Stolt av å ha deg på trenerteamet og som æresmedlem i Vestre Bærum Tennisklubb Trond!

Du og din kjære Nina er gullverdt for klubben!

Lilian K. Johannessen
Daglig leder – VBTK