Informasjon fra styret i VBTK

Informasjon fra styret i VBTK

Kjære medlemmer og brukere av vårt tennisanlegg på Rykkinn!

Den globale spredningen av Corona har rammet oss som tennisklubb. Vi har derfor, etter pålegg fra Norges Idrettsforbund og helsemyndighetene, siden 13. mars vært nødt til å stenge vårt anlegg for idrettslig aktivitet på ubestemt tid for å hindre smittespredning. Dette setter både medlemmer, ansatte og VBTK som tennisklubb i en utfordrende situasjon. Det primære er at vi ikke får mulighet til å utøve den sporten vi elsker.

Klubbens inntekter er i hovedsak basert på medlemskap, treningsavgifter, baneleie og arrangement som betales av våre medlemmer og øvrige deltakere. I tillegg har vi også noen gode sponsorer med på laget som bidrar økonomisk inn i klubben. Klubbens og styrets ansvar er nå å holde kostnadene på et forsvarlig nivå slik at klubben i denne situasjonen klarer seg gjennom Corona-krisen. Ingen vet hvor lenge dette kan vare.  Vi kan derfor kun tillate at de mest nødvendige funksjoner i klubben opprettholdes, slik at vi kan yte medlemsservice o.a. som er absolutt nødvendig i denne perioden. 

Styret i klubben har derfor besluttet at de som har avtaler og engasjementer i klubben blir permittert etter påske. Vi synes det er beklagelig at de som bidrar med tjenester for klubben ikke får utøve den gjerningen de liker – nemlig å se barn og voksne vise mestringsfølelse og glede på tennisbanen.  På samme tid synes vi at i har strukket oss så langt vi mener er økonomisk forsvarlig for klubben.

Både hallen og utebanene er stengt for både organisert trening og individuell aktivitet. Det jobbes sentralt via forbundet om å få klare retningslinjer for utendørsbaner med tanke på egentrening. Vi vil holde dere orientert så snart det kommer avklaringer/endringer omkring dette.

Klubbens årsmøte berammet til 31.mars vil bli utsatt på ubestemt tid. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Ta godt vare på hverandre i denne tiden, og vis forståelse! Så får vi håpe vi sees på tennisbanen både inne og ute før vi aner.

«Livet er ikke et problem som skal løses, men en virkelighet som skal oppleves», (Søren Kierkegaard)

Hilsen

Styret