Innkalling til Vestre Bærum Tennisklubbs årsmøte del 1, svarfrist 11. august 2020

Innkalling til Vestre Bærum Tennisklubbs årsmøte del 1, svarfrist 11. august 2020

Årsmøte 2020 del 1 – årsregnskap med revisjonsberetning

Vi viser til innkalling datert 18.06.2020 vedrørende årsmøte del 1 av 2 som opprinnelig skal avholdes skriftlig 5. august 2020. Denne delen av årsmøtet gjelder som nevnt kun regnskap og revisjonsberetning for 2019, og en godkjennelse av dette.

På grunn av ferietid, og at dokumenter som skal behandles i henhold til gjeldende regelverk skal være tilgjengelig for stemmeberettigede medlemmer en uke før årsmøtet, vil frist for å komme med bemerkninger, spørsmål eller annet i forbindelse med regnskapet settes til 11. august 2020 kl. 22.oo.

De som har spørsmål eller bemerkninger til presentert regnskap for 2019 sender e-post merket «årsmøte del 1 2020» til leder@vbtk.no innen nevnte frist.

I tillegg til at spørsmål vil bli svart ut på e-post til innsender, så vil spørsmål og svar, samt øvrige bemerkninger bli tatt med i årsmøteprotokollen.

Til underskrift av protokoll for denne delen av årsmøtet ber vi om at 2 stemmeberettigede medlemmer melder seg på e-post til leder@vbtk.no innen samme frist som nevnt ovenfor.

Vi gjør oppmerksom på at den resterende delen av årsmøtet som komplimenterer slik at det blir et fullverdig årsmøte vil avholdes fysisk på klubbhuset til høsten. Det vil bli sendt innkalling til dette i god tid.

Vedlegg til årsmøte del 1:

Hilsen Styret i VBTK