Invitasjon til årsmøte 2021

Invitasjon til årsmøte 2021

Styret inviterer herved til årsmøte i Vestre Bærum Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes 11. august klokken 19.00. Dersom ikke annen beskjed kommer nærmere dato for årsmøtet vil det bli avholdt ved fysisk fremmøte på klubbhuset vårt.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret ved e-postadresse leder@vbtk.no senest 28. juli 2021.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter kan lese her:

Ettersom det i år allerede er gjennomført styrevalg og valg i forbindelse med etablering av kontrollutvalg, vil disse postene på agendaen til dette årsmøtet utgå.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vestre Bærum Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., les klubbens lov som ligger på vår hjemmeside, www.vbtk.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Kenneth Thon Olsen kontaktes på e-post leder@vbtk.no eller tlf. 412 67 450.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret