Innendørs klubbmesterskap i double

Fredag 8. mars og lørdag 9. mars arrangerer vi innendørs klubbmesterskap i double for voksne. Vi ønsker også å holde en sosial kveld for deltakerne lørdag 9. mars kl. 19.00. Påmeldingsfrist er 1. mars.

Vi ønsker å få til faste årlige innendørs og utendørs klubbmesterskap framover, og vi starter nå i første omgang med innendørs double mesterskap.

Praktisk informasjon
Kampformatet er best av tre sett og alle får flere kamper hver i et innledende gruppe-/puljespill satt opp etter antatt ferdighetsnivå for å kunne favne alle medlemmer.

Man kan melde seg på i maksimalt to klasser.

Fredag 8. mars start kampene kl. 17.00 og lørdag 9. mars starter kampene kl. 09.00. Vi tar sikte på å avslutte turneringen i løpet av lørdagen, men er åpne for at noen kamper må gjennomføres søndag. Dette avhenger av antall påmeldte og om vi får gjennomført alle kamper fredag og lørdag.

Deltakeravgift: 50 kroner per klasse.
Pris sosial kveld: 50 kroner (klubben står for maten, ta med egen drikke)