NisseTennis på VBTK utsettes til etter jul

NisseTennis på VBTK utsettes til etter jul

På grunn av økende smittetilfeller i Bærum har vi besluttet å utsette vår årlige NisseTennis til etter jul.  Dette har vært en tradisjon i VBTK gjennom mange år.

Vi vil informere om ny dato i god tid når vi anser at det er forsvarlig å arrangere dette.

Inntil videre ber vi alle følge de til enhver tid gjeldende råd og påbud myndighetene kommer med.

Med hilsen
Markus og Torgrim