Endringer i administrasjonen i klubben

Endringer i administrasjonen i klubben

Som følge av stor vekst i medlemsmassen og ønske om et bredere tilbud til medlemmene i klubben vår, har vi foretatt endringer i klubbens administrasjon. Endringene gjelder fra 1. august 2020.

Torgrim Fossbråten har de siste 15 årene innehatt sentrale roller som daglig leder, sportslig leder og hovedtrener.  For å imøtekomme medlemmene på best mulig måte i tiden fremover har vi kommet frem til at disse rollene må rendyrkes for å få til en mer profesjonell, rasjonell og effektiv drift, samt at arbeidsbelastningen som er stadig økende spres på flere personer.

Torgrim har frem til nå bekledd disse rollene på en måte som har ført til at VBTK er an av Norges raskest voksende tennisklubber med et innbydende anlegg som er klar til å ta imot alle de som ønsker å spille tennis hos oss.

Han har vært sentral i arbeidet med utvidelsen av anlegget vårt på Rykkinn. I tillegg vil fremheves at Torgrim har vært en stor bidragsyter til det det gode miljøet vi har på klubben, og med sitt vesen som trener på banen vært særdeles viktig i rekrutteringen av nye medlemmer og kursdeltagere. Dette er er vi glad han skal fortsette med.

Dette innebærer at Torgrims nye rolle med virkning fra 17. august, rendyrkes til å jobbe med den sportslige delen, utviklingen i klubben, samt at han fortsetter i rollen som hovedtrener. Han vil i hovedsak ha ansvar for trenerteamet, organisering og gjennomføring av treningsvirksomhet på klubben, samt ansvar for interne og eksterne turneringer som arrangeres av klubben.

I tillegg til disse mer administrative funksjonene vil Torgrim fortsatt bli å treffe som trener på banen.

For nye medlemmer og de som ikke kjenner Torgrim kan følgende nevnes:

  • 40 års erfaring som trener
  • Utdannet Trener 3 fra NTF
  • Årets Trener i Norge 2005
  • Utviklet mange spillere som har vunnet NM titler

Ny daglig leder

Inn i rollen som daglig leder tiltrådte Lilian Kollerud Johannessen med virkning fra 1. august. Lilian er kjent for mange av klubbens medlemmer som deltar på organisert trening ettersom hun i noen år nå har vært en del av trenerteamet.

Lillian skal ved siden av rollen som daglig leder fortsette som trener, så dere vil fortsatt se og møte henne på banen i tiden fremover. Lilian er for de fleste av dere et litt mer ubeskrevet blad en Torgrim, så tenker det er greit med en liten presentasjon av henne i denne forbindelse:

Hun har vært i tennismiljøet i en årrekke fra hun begynte å spille som 8-åring på Snarøya TK. Hun har NM-titler i U14 i single, double med Christian Ruud og mixed double med kona til Christian. Hun var i samme periode på landslaget. Hun hadde Torgrim som trener på den tiden, så de har kjent hverandre i en årrekke.

Lilian har utdannelse innen kontor og administrasjon, HR, og trenerutdannelse fra NTF.  De siste 25 årene har hun hovedsakelig jobbet med kundeservice, HR og personal i ulike selskaper.

Lilian tok en helomvending og karriereskifte i 2018 da hun kom inn som trener på VBTKs fleridrettstilbud i Bærum Idrettspark, og senere ble hun hovedansvarlig for dette konseptet. Det skiftet har hun aldri angret en dag på! Når VBTK fikk ny tennishall i 2019 ble fleridrettstilbudet flyttet opp til klubben som en del av Tennisskolen. Lillian syntes det er utrolig gøy og spennende å ta del i denne utviklingen som skjer i klubben, og være med både foran og bak i kulissene. 

Det som trigger henne aller mest med en todelt rolle som henholdsvis daglig leder og trener, er at hun får gjøre det hun liker aller best i verden; skape en tennis-gnist for våre yngste barn- og ungdomsmedlemmer (som jo er hennes primær elever), og samtidig ha kontroll på økonomien, det administrative i klubben og skape gode kunde- og medlems opplevelser. Hun ser utrolig frem til å være med på å ta klubben inn i en ny profesjonalisert fase, og samtidig sørge for at VBTK fortsetter å være Bærums hyggeligste tennisklubb!”

Vi i styret er svært glade for å ha Torgrim og Lilian på laget, og ser fram til et tett og fruktbart samarbeid. Ingen tvil om at vi sammen skal skape tennisklubben med stor «T»

Hilsen Styret i VBTK