Ny lovnorm – VBTK

Ny lovnorm – VBTK

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag
må ha i sin egen lov. VBTK sin nye lovnorm er godkjent av Viken Idrettskrets. Det vil være verv som må fylles ihht lovnormen. Dette kommer vi tilbake til i forbindelse med innkallingen til årsmøte del to i slutten av november. Se full lovnorm under:

https://vbtk.no/wp-content/uploads/Endring-av-lov-2020-godkjent-av-Viken-Idrettskrets.pdf