Nye retningslinjer for smittevern – VBTK

Nye retningslinjer for smittevern – VBTK


Oppdatert fredag 6. november:

De nye nasjonale tiltakene spesifiserer 2 meters avstand for aktivitet innendørs og vi ber alle være oppmerksom på dette. Utenfor banen er det fortsatt 1 meter.

Vi oppfordrer alle til å bruke munnbind når de kommer til hallen til de er på banen. Bærum kommune har foreløpig ikke kommet med nye regler som medfører stans i aktivitet for voksne eller barn, og inntil videre holder vi åpent som vanlig og alle kurs og aktiviteter går som oppsatt.

Vi ber alle om å bidra ved å holde seg hjemme hvis de er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Det er viktig at alle fortsetter å følge helsemyndighetenes råd og bidrar til å begrense smitten.

  • Kun friske personer skal komme til klubben 
  • Karantenebestemmelser skal overholdes
  • God hoste- og håndhygiene er viktig. Bruk Antibac før og etter tennis.
  • Hold avstand og begrens antall nærkontakter
  • Klubbens fellesrom som garderober og treningsrom er stengt, og kun ansatte og ventende kursdeltagere får oppholde seg på tribunen med 1. meters avstand, med oppfordring til bruk av munnbind
  • Alle kurs og bookede timer må avsluttes 5 på hel, og går raskt ut av hallen slik at neste kursdeltagere eller enkeltspillere kan starte til rett tid
  • Det vil kun være mulighet for medlemmer å booke løstimer i hallen fremover


Viser også til Norges Tennisforbunds informasjon rundt gjennomføring av tennistrening innendørs oppdatert 6. november.

https://vbtk.no/wp-content/uploads/17.-retningslinjer-for-klubber-pr-6.-november.pdf

VBTK har avlyst den nasjonale u/12 turneringen helgen 13-15. november. Vi håper å kunne avvikle planlagt intern ROGY helgen 28-29. november, iom at dette er et arrangement kun for egne barne- og ungdomsspillere/medlemmer.

Se også vedlagt informasjon fra Norges Tennisforbund vedr. retningslinjer for gjennomføring av arrangement oppdatert 6. november.

https://vbtk.no/wp-content/uploads/18.-retningslinjer-for-arrangement-pr-6.november-2020.pdf

Vi vil holde klubbens medlemmer fortløpende orientert om gjeldende smittevernsregler.