VBTK søker et nytt kvinnelig styremedlem

VBTK søker et nytt kvinnelig styremedlem

Er du kvinne og kan tenke deg å bidra med styrearbeid i vår tennisklubb så les videre…

Vestre Bærum Tennisklubb (VBTK), stiftet 1976, har per i dag i overkant av 500 medlemmer.

Vi er å anse som en breddeklubb, der det skal være plass til de som ønsker å spille tennis, uansett nivå. Med nytt flott anlegg som sto klart til bruk høsten 2019 har vi et godt utgangspunkt for å leve opp til vår ambisjon om å bli en av Norges største og mest veldrevne tennisklubber.  

VBTK har en daglig leder som sørger for den daglige driften, og et styre som er klubbens høyeste organ i tiden mellom årsmøtene.

For at klubben og medlemmenes interesser skal ivaretas er det viktig at vi har et kompetent, engasjert og handlekraftig styre.

Styret i VBTK består av 6 medlemmer inklusiv styreleder og nestleder. I tillegg har vi også 2 varamedlemmer. Vi har de siste årene hatt 11 styremøter per år. I fremtiden tar vi sikte på noe lavere frekvens på antall styremøter.

I henhold til NIFs lovnorm skal styret gjenspeile medlemsmassen kjønnsmessig, minstekravet er at det minimum må bestå av 2 fra hvert kjønn.  

Ettersom det er en kvinne som trer ut av styret, og det kun er en kvinne igjen, må vi ha en ny kvinne inn i styret. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Vi søker deg som har tid og lyst til å bidra med styrearbeid i den spennende tiden som er foran oss. Du vil få muligheten til å bidra til å utvikle VBTK til å bli en moderne tennisklubb som er til for å ivareta klubbens medlemmer på best mulig måte.

Du vil få interessante oppgaver og gode betingelser.

Dersom du finner dette interessant kan du melde fra til styreleder Kenneth Thon Olsen innen 20. mars som vil ta det videre med valgkomiteen i forkant av årsmøtet 31. mars.

Tlf: 412 67450
E-post: leder@vbtk.no

Ser frem til å høre fra deg!