Ønsker du å være med å ta litt ansvar i Klubben?

Ønsker du å være med å ta litt ansvar i Klubben?

Vi trenger nye kandidater til klubbens styre, valgkomite og kontrollutvalg (KU)
for kommende periode (2023-2025).


For nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver for de de ulike vervene,
se klubbens hjemmeside under Om VBTK/Styret.

Vi oppfordrer den yngre garde å melde sin interesse.

  • For arbeid i styret må man regne med 3 timer i måneden til møte,
    samt litt forberedelse og etterarbeid

  • For arbeid i KU må være opptatt av økonomi og regnskap

  • For arbeid i valgkomiteen, er det selvfølgelig litt arbeid i forkant av årsmøte

Dette er frivillig ubetalt arbeid,
men styremedlemmer har noen medlemsfordeler.

Frist 28. februar kl. 24.00 (siste dag i februar) til alle vervene

Interesse kan meldes på mail til valgkomiteen@vbtk.no
 

Hilsen
Valgkomitéen i VBTK v/Camilla Thorstvedt (90 65 90 41),
Dag Davidsen (93 48 04 88) og Lars Ole Bolneset (90 10 03 90)
Bare ta kontakt, hvis det er noe du lurer på 😊