Oppdatert retningslinjer for bruk av kommunale anlegg

Oppdatert retningslinjer for bruk av kommunale anlegg

Viser til vedlagt rundskriv fra Bærum Kommune, natur og idrett, rundt oppdaterte retningslinjer for bruk av kommunale anlegg. VBTK er ikke et kommunalt anlegg, og klubben forholder seg til retningslinjer fra sitt særforbund, Norges Tennisforbund. Oppdaterte retningslinjer om smittevern fra NTF publiseres fortløpende. Den siste datert 12.8.2020 er publisert.

VBTK har mange medlemmer som deltar på aktiviteter i kommunale anlegg. Derfor ønsker vi å orientere medlemsmassen om Kommunens oppdaterte retningslinjer for bruk av kommunale anlegg.

https://vbtk.no/wp-content/uploads/bruk-av-kommunale-anlegg_hosten-2020-Bærum-kommune-rev.-27-august.pdf