Oppdaterte rutiner og smittevernsregler for spill utendørs pr.14.mai

Oppdaterte rutiner og smittevernsregler for spill utendørs pr.14.mai

Vi ønsker å ytterligere åpne opp for spill på anlegget vårt. Vi opplever nå at de aller fleste medlemmene er flinke til å forholde seg til de smittevern-reglene som er innført ifmKorona. Ytterligere lettelser innføres etter oppdaterte anbefalinger fra NIF og NTF –der man nå kanbrukefellesballer.Dogoppfordresdettilåbrukeegneballerogkunta på egne baller –spesielt for risikoutsatte grupper. 

Fra og med 22.mai kan du booke 2t i en 7 dagers periode.

Selv om mange kanskje ikke er så redde for viruset for egen del, så må vi som klubb ta hensyn til de som faktisk er i risikogruppene -og vi appellerer sterkt til at alle tar hensyn til hverandre. Alternativet er så mye dårligere -og eneste handlingsrom styret har er i så tilfelle å bortvise enkeltpersoner eller i verste fall stenge ned deler eller hele anlegget. Oppdaterte Koronavettregler fra 14. mai følger nedenfor.

KORONAVETTREGLER, OPPDATERT 14. MAI

1.Kun friske personeruten noen som helst symptomerog som er i en husstand deringenharsymptomer kan spille og generelle smittevernregler skal følges (www.fhi.no). Det må fortsatt alltid være minimum1 meter mellom hver spiller som er utenfor husstanden.

2.Fra 14. mai kan man spille med felles baller etter nye oppdateringer fra NIF og NTF. Likevel kan ballen fortsatt være potensiell smittekilde og man oppfordresderfor til ikke ta på andre sine baller, spesielt for risikoutsatte grupper. 

3.Det skal kun spilles singelspill. Doublespill og serve kun dersom man er i samme husstand.

4.Alle baller må plukkes opp før man forlater banen.

5.Det er viktig å vaske hendene før og etterman tar på felles utstyr som portene inn til banen, banekoster, linjekoster og vannslange –det oppfordres til å skyve porten til banene med foten og ikke bruke hendene for å åpne og lukke portene. 

6.Banen kostes fem minutter før man avslutter NB! Tørk av banekost med tørkepapir dynket i antibac!

7.Før spill skal linjene kostes og banen vannes/dusjes ved behov  NB! Tørk av linjekost og vannslange med tørkepapir dynket i antibac!    Se instrukser for stell av utebanene på vbtk.no.

8.Kun medlemmer som har betalt medlemsavgift 2020 kan spille på utebanene 1, 2, 3 og 4. Banene skal alltid bookes i Matchii forkant. Spillet skal avsluttes 5 minutter før hel time for å klargjøre for neste.

9.Klubbhuset stengt for medlemmer. Det er ikke mulig å fylle vannflasker eller benytte toaletter.

10.Brudd på reglene kan føre til bortvisning fra anlegget, og i ytterste konsekvens nedstenging av banene!

 EKSEMPLER SMITTEVERN –BØR LESES:

•Vask hendene før og etter spill

•Vask hendene før man tar på felles utstyr, inkludert dørhåndtak inn til banene

•Vask av utstyr med Antibac umiddelbart etter man har tatt på dette –gjelder også dørhåndtak inn til banene

•Holdavstand,minimum 1 meter

•Har du symptomer som forkjølelse, feber, tretthet og tørrhoste, pustebesvær -hold deg borte fra banene i 10-14 dager for å ta hensyn til andre

Ta kontakt med dagligleder@vbtk.no om det er noe som er uklart!

Vis hensyn til øvrige medlemmer i klubben!

Reglene oppdateres ved behov i.h.h.t føringer fra myndighetene