Resultat av medlemsundersøkelsen – mer detaljer etter årsmøte

Resultat av medlemsundersøkelsen – mer detaljer etter årsmøte

Da er vårens medlemsundersøkelse gjennomført, tusen takk til alle dere som tok dere tid til å svare. Vi har fått mange verdifulle innspill vi tar med oss i arbeidet med å utvikle VBTK videre.  Kort fortalt er medlemmene veldig godt fornøyd med klubben, og det er gledelig.

Undersøkelsen er lagt opp i samarbeid med Norges Tennisforbund på en del spørsmål, slik at vi kan sammenligne oss med landet for øvrig. Vi inviterer dere alle til en grundig gjennomgang etter årets årsmøte (onsdag 29/3 kl 19 begynner årsmøtet), men her er en liten kort oppsummering:

  • Medlemmene er gjennomgående mer fornøyd med VBTK enn snittet av NTFs klubber
  • Fasilitetene både på utebaner, innebaner, garderober og toalett scorer meget høyt
  • Det er et godt miljø og god atmosfære i klubben
  • Klubbens trenere har fornøyde kursdeltakere
  • De fleste vil anbefale medlemskap i klubben til andre
  • Flere ønsker treningsapparater i trimrommet nede
  • Flere ønsker noe bedre utvalg i kiosken, men er veldig fornøyd med de som jobber der!