Resultat valg av kontrollutvalg

Resultat valg av kontrollutvalg

Da er skriftlig valg i forbindelse med å få på plass klubbens første kontrollutvalg gjennomført.
Kontrollutvalget skal bestå av 2 personer i tillegg skal det være 1 varamedlem. Selve gjennomføring av valg på denne måten ble avklart i en forutgående e-post til alle klubbens medlemmer med gitt svarfrist. Det kom i etterkant av denne ingen innsigelser på denne måten å gjennomføre dette valget på.

Stemmegivingen ble avsluttet ved midnatt 6. juli.

Det var 3 kandidater som det var mulig å stemme på.

Totalt er det 51 stemmeberettigede som alle har gitt stemme til 2 kandidater hver seg.

Det var ingen benkeforslag på varamedlem. Valgkomitéens innstilte kandidat til denne rollen, Ståle Mostveit, blir derfor stående uten avstemning.

Dette innebærer at kontrollutvalget i Vestre Bærum Tennisklubb regnet fra 7. juli 2021 blir som følger:

  • Carl Erik Schnoor
  • Anders Hammargren
  • Ståle Mostveit (Varamedlem)

Styret v/styreleder
Kenneth Thon Olsen