Rutiner og smittevernsregler for spill i VBTKs Tennishall f.o.m 22.mai

Rutiner og smittevernsregler for spill i VBTKs Tennishall f.o.m 22.mai

Vi ønsker nå å åpne opp for spill i VBTKs Tennishall. Vi opplever nå at de aller fleste medlemmene er flinke til å forholde seg til de smittevern-reglene som er innført ifm Korona. Ytterligere lettelser er innført etter oppdaterte anbefalinger fra NIF og NTF – der man nå kanbruke felles baller. Dog oppfordresdet til å bruke egne baller og kun ta på egne baller – spesielt for risikoutsatte grupper. 

Selv om mange kanskje ikke er så redde for viruset for egen del, så må vi som klubb ta hensyn til de som faktisk er i risikogruppene – og vi appellerer sterkt til at alle tar hensyn til hverandre. Alternativet er så mye dårligere – og eneste handlingsrom styret har er i så tilfelle å bortvise enkeltpersoner eller i verste fall stenge ned deler eller hele anlegget. Oppdaterte Koronavettregler for spill innendørs i Tennishallen fra 22.mai følger nedenfor.

KORONAVETTREGLER,TENNISHALLEN F.O.M 22. MAI

1.Kun friske personer uten noen som helst symptomer og som er i en husstand der ingen har symptomer kan spille og generelle smittevernregler skal følges (www.fhi.no). Det må fortsatt alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller som er utenfor husstanden.

2.Fra18. mai kan man spille med felles baller etter nye oppdateringer fra NIF og NTF. Likevel kan ballen fortsatt være potensiell smittekilde og man oppfordresderfor til ikke ta på andre sine baller, spesielt for risikoutsatte grupper. 

3.Det skal kun spilles singelspill. Doublespill og serve kun dersom man er i samme husstand.

4.Alle må skifte til rene innesko for spill i Tennishallen!

5.Det er viktig å vaske hendene før og etterman tar på felles utstyr! Det oppfordres til minimal berøring av dørhåndtak, gelender, stoler og utstyr i klubbhus og hall.

6.Om timen etter din bookede time er ledig kan du spille lenger ved å vipse baneleie til VBTK Baneleie #521351

7.Banene skal alltid bookes i Matchi i forkant. Spillet skal avsluttes 5 minutter før hel time for å samle baller og forlate hallen før de neste spillerne kommer inn.

8.Garderrober og toaletter er stengt for bruk.  Alle fyller sine vannflasker hjemme.

9.Brudd på reglene kan føre til bortvisning fra anlegget, og i ytterste konsekvens nedstenging av banene!

EKSEMPLER SMITTEVERN – BØR LESES:

•Vask hendene før og etter spill
•Vask hendene før man tar på felles utstyr, inkludert dørhåndtak inn til banene
•Vask av utstyr med Antibac umiddelbart etter man har tatt på dette – gjelder også dørhåndtak inn til banene
•Hold avstand, minimum 1 meter.
Har du symptomer som forkjølelse, feber, tretthet og tørrhoste, pustebesvær – hold deg borte fra banene i 10-14 dager for å ta hensyn til andre

Ta kontakt med dagligleder@vbtk.noom det er noe som er uklart!

Vis hensyn til øvrige medlemmer i klubben! Reglene oppdateres ved behov i.h.h.t føringer fra myndighetene