Skriftlig gjennomføring av årsmøte del 2, den 1. desember

Skriftlig gjennomføring av årsmøte del 2, den 1. desember

Kjære medlemmer i Vestre Bærum Tennisklubb

Årsmøtet del 2 (siste del) nærmer seg. For å begrense risiko for smittespredning og følge de anbefalinger som er gitt av helsemyndighetene vil vi ikke møtes fysisk til årsmøtet. Vi kommer til å arrangere et skriftlig årsmøte der alle stemmeberettigede får mulighet til å komme med sine ytringer på e-post innen oppgitte frister. Dette er den alternative muligheten vi ser for oss som mest praktisk for å nå ut til flest stemmeberettigede medlemmer.

Hvordan dette rent praktisk vil foregå vil forklares i forbindelse med utsendelse av saksdokumenter og forretningsorden. Saksdokumentene vil som tidligere opplyst gjøres tilgjengelig for lesing for dere 1 uke før årsmøtet, det vil si tirsdag 24. november.

Dersom noen har synspunkter på denne årsmøtevarianten så bes styreleder kontaktes på e-post; leder@vbtk.no innen lørdag 21. november.