Sommerhilsen til medlemmene

Sommerhilsen til medlemmene

Hei alle medlemmer i klubben vår.

Vi i styret vil ønske dere alle en riktig god sommer med mye godt tennisvær og de beste forutsetninger for å svinge racket og klaske ball utendørs.

Vi vil samtidig informere kort omkring ulike sentrale oppgaver styret har arbeidet med siste tiden.

Som sikkert de fleste fikk med seg ble det i mai avholdt et ekstraordinært årsmøte med styrevalg på agendaen. Dette var historisk på mange måter for VBTK. Det var første gang vi arrangerte et digitalt møte, det var rekordstor deltakelse (rett over 100) og det var nødvendig å avholde dette ettersom vi ikke lenger i antall styremedlemmer oppfylte gitte kriterier for å være et beslutningsdyktig styre.

I tillegg arrangerte vi skriftlig valg for å etablere klubbens første kontrollutvalg nå i juli-måned.

Nå som styret og kontrollutvalg er på plass er vi rigget for å avholde et ordinært årsmøte i midten av august som nylig annonsert. Håpet er at vi endelig kan møtes fysisk på anlegget vårt til den slags arrangement. Det hadde vært hyggelig for oss i styret, og sikkert for dere medlemmer som ønsker å delta på møtet. Agenda for dette møtet vil da inneholde agendaposter som vanlig på årsmøtet, men nå med unntak av valg av styre og kontrollutvalg.

Vi har etter at nytt styre kom på plass hatt hyppige møter for å sette nye styremedlemmer inn i idrettens styrearbeid generelt og mer spesielt de oppgaver klubben har å jobbe med, samt utfordringer som må løses for at vi skal ha et best mulig utgangspunkt for å gi medlemmene et godt aktivitetstilbud og ha en sunn og god drift av klubben vår.

Vi jobber blant annet iherdig med å få på plass en ny daglig leder, samt en løsning på trenerkabalen slik at vi er rustet med nok trenerkrefter når organisert trening og kurs starter opp igjen.

Med lånefinansiert anlegg er det også viktig med fokus på økonomi og pengestrømmer på en slik måte at vi har de beste forutsetninger for å innfri de forpliktelser vi har overfor banken, samtidig som vi evner å utvikle og ivareta det anlegget vi nå har på best mulig måte. Så dette er også noe vi jobber kontinuerlig med i parallell med organisering av klubben.

For å lykkes i vårt arbeid, samt skape, og opprettholde et høyt aktivitetsnivå i et godt miljø for dere medlemmer er det viktig at ansatte, styret og andre frivillige jobber godt sammen og holder samme kurs i den retning som vil løfte klubben til å kunne bli en av Norges ledende tennisklubber. Dette skal vi få til! Ønsker dere en fortsatt god sommer!

Hilsen styret i VBTK
ved styreleder Kenneth Thon Olsen