Stor innsats og dugnadsånd i VBTKs Uteanleggsgruppe

Stor innsats og dugnadsånd i VBTKs Uteanleggsgruppe

Under ledelse av Nina og Trond Christiansen har Anleggsgruppen Uteanlegg m/hjelpere siden 16.mars gjort en formidabel jobb på VBTKs anlegg!
Så fort Bærum Kommune stengte ned muligheten for spill innendørs satte gruppen i gang arbeidet slik at våre medlemmer kunne få spille tennis utendørs.

  • Bane 3 og 4 ble klare etter fjerning av sne manuelt og med snefreser!
  • 27.mars ble banene testet for spill og åpnet for medlemmer 1.april
  • Med små dugnadsgrupper har det blitt raket løv og ryddet i skråningen inn mot klubbhuset
  • Grusbanene 1 og 2 er sårbare for tele og nattefrost – lørdag 10.april startet arbeidet med å klargjøre disse banene for spill
  • Banene vil nå bli kostet, vannet, valset og testet i flere omganger de kommende dagene
  • Avhengig av vær- og temperaturforhold vil bane 1 og 2 kunne åpnes for medlemmer f.o.m onsdag 14.april – Informasjon om dette vil bli publisert på VBTKs Facebookside og på bookingsystemet Matchi

Hvis nattetemperatur og værforhold bedres noe vil vi i løpet av de nærmeste dagene har 4 utendørsbaner tilgjengelig for VBTKs medlemmer!

En stor takk til uteanleggsgruppen m/hjelpere:

Nina og Trond Christiansen
Torgrim Fossbråten
Jorunn og Øivind Røegh
Pia og Håkon Christiansen Stub Aune
Dag Davidsen
Thomas Kjernli
Kjell Hellenes
Jørgen Bock
Georg Eek
Jon Berge Lilland
Trond Vegar Vaa
Ove Lundseth (Vaktmester)
Thomas Kristiansen
Axel Kvåli
Alexander Rosenov Panev
Thomas Teppati
Sondre Nordahl Fløtre