Styret i VBTK Innkaller til årsmøte 1. desember kl. 1800

Styret i VBTK Innkaller til årsmøte 1. desember kl. 1800

Til alle medlemmer i Vestre Bærum Tennisklubb

Styret innkaller herved til årsmøte (siste del) i Vestre Bærum Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes 1. desember klokken 18.00. Dersom ikke annen beskjed kommer nærmere dato for årsmøtet vil det bli avholdt ved fysisk fremmøte på klubbhuset vårt.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret er senest 17. november 2020 til leder@vbtk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vestre Bærum Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., les klubbens lov som ligger på vår hjemmeside, www.vbtk.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Kenneth Thon Olsen kontaktes på e-post leder@vbtk.no eller tlf. 412 67 450.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret