Takk til Lilian

Takk til Lilian

Til medlemmene i VBTK

Etter enighet med Lilian, har hun nå hatt sin siste arbeidsdag i VBTK den 30. april. Vi ønsker å takke Lilian for hennes innsats i klubben. Spesielt vil vi fremheve hennes rolle som trener for de yngste barna gjennom flere år der vi vet hun har hatt en viktig rolle. Vi takker også for innsatsen som daglig leder siden august 2020.

Vi ønsker Lilian masse lykke til i tilsvarende rolle hos Snarøya Tennisklubb.

Styret vil jobbe videre med å få på plass ny daglig leder.

Hilsen fra styret, ved Kenneth og Espen