Utsatt frist for gjennomføring av årsmøte 2021

Utsatt frist for gjennomføring av årsmøte 2021

Kjære medlemmer,

Det er sikkert flere av dere som venter spent på årsmøtet. Til det kan vi opplyse om at årsmøtet vil bli noe senere i år enn tidligere. Vanligvis skal dette avholdes innen utgangen av mars. Utfordringen med Covid19-pandemien og ønsket om å holde et årsmøte med fysisk tilstedeværelse gjør at fristen for årsmøtet er satt til 15. juni.

Vi etterkommer dermed NIF sitt ønske om fysisk årsmøte for idrettslag. Det er også NIF som har satt fristen til 15. juni.

Vårt håp er at det vil bli lettere å etterleve smittevernreglene ved fysisk oppmøte dersom vi kan holde årsmøtet utendørs når det blir varmere i været. Og sannsynligheten for varmere vær vil forhåpentligvis møte oss jo nærmere juni vi kommer.

Vi vil derfor komme nærmere tilbake til tidspunkt når det nærmer seg. Varsel om årsmøtet vil i tråd med klubbens lov bli gitt dere medlemmer 1 måned før det skal avholdes. 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/nyheter/2021/arsmoter-i-idrettslag—frist-15-juni-2021/

Tennishilsen fra

Kenneth Thon Olsen

Styreleder VBTK