VBTK åpner for utespill

VBTK åpner for utespill

VBTK åpner opp for utespill på bane 3 og 4 fra og med onsdag 8.4. Vennligst les regler under:

 • VBTK åpner opp for spill på bane 3 og 4 utendørs (de nye banene), fra onsdag 8. april og fremover, og er forbeholdt VBTKs medlemmer
 • Kun friske personer uten symptomer og som bor sammen kan spille, og generelle smittevernregler skal følges
 • Banen skal alltid bookes i MATCHi i forkant
 • For at flere familier skal få muligheten til å spille er det kun mulig å reserve én time av gangen og maks 3 dager fram i tid.
 • Når du har spilt din bookede time kan du booke en ny time
 • Banene vil være åpne alle dager 08.00 – 20.00
 • Barn som spiller skal alltid ha følge med en voksen person fra husstanden
 • Hvis man likevel ikke kan benytte banen man har reservert, er det viktig at den avbookes slik at andre får mulighet til å spille
 • Det er viktig å vaske hendene før og etter man tar på felles utstyr som f.eks portene inn til banen – det oppfordres til å skyve med foten og ikke bruker hendene for å åpne og lukke portene
 • Vi vil tilrettelegge for Antibac ved inn-/utgang/portene for banene
 • Ingen skal koste eller vanne banene
 • Spillere skal ikke sitte på benkene verken på banen eller utenfor banen
 • Ingen skal ta på utstyr eller plukke opp baller som har blitt liggende igjen på banen
 • Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr
 • Alle baller må plukkes opp før man forlater banen
 • Alle skal avslutte spill fem på hel time og forlate banen så raskt som mulig for å sikre at det er avstand til neste spillere, og at man dermed ikke er på banen samtidig med neste par
 • Spillere som kommer for å spille skal vente utenfor banen til de som skal avslutte spill har forlatt banen
 • Smitteforebyggende tiltak som god hånd- og hostehygiene skal følges
 • Klubbhuset og hallen vil ikke være åpen, heller ikke toaletter eller garderober.
 • Husk å ta med drikke hjemmefra
 • Dersom reglene ikke overholdes vil vi dessverre være nødt til å stenge banene – dette vil i tilfelle gå ut over alle
 • Brudd på disse reglene kan føre til bortvisning fra anlegget – vis respekt for øvrige medlemmer i klubben

Matchi åpnes for booking tirsdag 7. april kl. 20.00