VBTK søker nye styremedlemmer

VBTK søker nye styremedlemmer

Er du den vi søker?

Vi søker 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer inn i ny styreperiode som starter fra og med årsmøtet 1. desember dette år.

Klubbens styre er høyeste myndigheten i tiden mellom årsmøtene.

Styret har i korte trekk følgende oppgaver:

 • Ansvarsoppgaver:
  • Hva styret formelt har ansvar for, og hva som kan gjøres for å ivareta ansvaret. Idretten sine lover og regler, samt bidra til styring av klubbens økonomi.
 • Strategioppgaver:
  • Hvordan sikre at klubben står sterkt til å møte fremtidige utfordringer. Bidra til å utvikle klubben til å i imøtekomme medlemmenes interesser, både sportslig og miljømessig.
 • Ressursoppgaver:
  • Kartlegge ressursbehovene til klubben, og ivareta disse. Organisering og samspill med de ressursene som finnes i klubben.

Kort om klubben og styret:

Vestre Bærum Tennisklubb (VBTK), stiftet 1976, har per i dag i overkant av 500 medlemmer.

Vi er å anse som en breddeklubb, der det skal være plass til alle de som ønsker å ha det gøy med tennis. Med nytt flott anlegg som sto klart til bruk høsten 2019 har vi et godt utgangspunkt for å leve opp til vår ambisjon om å bli en av Norges største og mest veldrevne tennisklubber.  

VBTK har en daglig leder som sørger for den daglige driften, en sportslig leder/hovedtrener som har ansvar for det det sportslige/trening og et styre som er klubbens høyeste organ i tiden mellom årsmøtene.

Styret i VBTK består av 6 medlemmer inklusiv styreleder og nestleder. I tillegg har vi også 2 varamedlemmer. Vi har de siste årene hatt 11 styremøter per år

I henhold til NIFs lovnorm skal styret gjenspeile medlemsmassen kjønnsmessig, minstekravet er at det minimum må bestå av 2 fra hvert kjønn.  

For å være valgbar må du ha fylt 15 år og ha vært medlem i klubben i minst 1 måned, og ellers ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

En styreperiode er i utgangspunktet på 2 år.

I kommende periode tar vi sikte på at varamedlemmer vil få en tilnærmet like aktiv rolle som styremedlemmene. Det vil si deltakelse på de fleste styremøter, og ellers så godt det lar seg gjøre holde seg oppdatert på det som skjer i klubben.

Ønsket kompetanse inn i styret:

 • Økonomi
 • HMS
 • HR
 • WEB (FB/Instagram)
 • Juridisk
 • Tidligere erfaring fra styrearbeid

Dersom du ikke treffer noen av ovennevnte kompetanseområder så vil vi at du likevel melder interesse dersom du brenner for, og har tid til å bidra. Det viktigste er tross alt at du er motivert, og har lyst til å gjøre en god jobb med stort engasjement og stå-på-vilje for klubben. 

Vi håper du finner dette interessant og ønsker deg velkommen til å melde ditt kandidatur til valgkomitéen v/ Øivind Røegh innen 20. november. Dersom du har spørsmål, kan undertegnede eller Øivind kontaktes.

Årsmøtet der valg vil finne sted vil bli holdt primo desember.

E-post til Øivind: oeroeegh@online.no

Tennishilsen fra

Kenneth Thon Olsen

Styreleder VBTK

(leder@vbtk.no)