VBTK söker trenere fra hösten 2023

VBTK söker trenere fra hösten 2023

Simen som jobbat som trenere hos oss, söker nye utmaninger som ergoterapeut som er et han er utdannet till. Det betyder att vi söker ny trenere fra hösten. Sprid budskapet å se hele treneransökan her under. Ta kontakt med daglig leder Markus Berg på Markus@vbtk.no eller telefon 91 00 32 00.

Treneransökan VBTK höst 2023