Viktig informasjon vedr. trening og spill på VBTK f.o.m 10. november

Viktig informasjon vedr. trening og spill på VBTK f.o.m 10. november

Bærum kommune har nå innført strengere smittevernsregler.  For idretten har de blant annet innført «Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne». Voksne er definert som personer over 20 år.  Det er imidlertid gjort forskjell på Kommunale og Private anlegg.  VBTK er et Privat anlegg og likestilles med private treningssentre.  

Organisert trening for barn og ungdom under 20 år kan gå som vanlig om gjeldende smittevernsregler overholdes.

I  tillegg til VBTKs smittevernsregler gjeldende fra 6.november vil Bærum Kommunes innstramninger føre til at vi må gjøre noen endringer.  Dette vil i all hovedsak gjelde gjennomføring av organisert trening for voksne.

  • Det er tillatt for medlemmer å booke timer i hallen for egentrening. Maks 4 personer pr bane. Husk 2m avstand ved spill innendørs!
  • Voksne kursdeltagere kan møte til sine faste treningstider – Alle vil få informasjon om hvem som skal spille sammen og på hvilken bane. Maks 4 spillere pr bane. Det oppfordres til så mye singlespill som mulig
  • Trenere kan ikke delta aktivt i treningen, men vil være tilstede i anlegget for å påse at smittevernsregler overholdes og registrere deltagere for evt smittesporing
  • Trenere vil informere om treningstips, forslag til øvelser osv for å sikre at smittevernsregler overholdes
  • Det vil ikke være mulig å ta igjen tapte timer på andre kurstider enn den du er påmeldt i denne perioden
  • Fysisk trening for voksne og ungdom vil gå som normalt, men trener vil kun lage opplegg for treningene og være tilstede for å påse at smittevernsregler overholdes


Vi ber alle overholde gjeldende smittevernsregler på VBTK https://vbtk.no/nye-retningslinjer-for-smittevern-vbtk/